รายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 😷 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คุณภาพอากาศวันนี้ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรืออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก ใจสั่ง คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

กลุ่มเสี่ยง ควรลดหรือจำกัด การทำกิจกรรมนอกบ้านและออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 และให้เปลี่ยนมาออกกำลังกายในที่ ที่ไม่มีฝุ่นละออง และให้เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก ใจสั่ง คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์