ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงแสน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,                                    พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุผาเงา ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อปรับปรุงห้องสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเชียงแสน                                                  โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญปล่อยพันธุ์ปลา เสริมบารมี จำนวน 1000 ตัว ตัวละ 199 บาท
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ (เอกสารที่ใช้งานแล้ว) ที่โรงพยาบาลเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 1 อัตรา