ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง วัสดุคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายกระเบื้องเก่า จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงแสน
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,                                    พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุผาเงา ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อปรับปรุงห้องสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเชียงแสน                                                  โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญปล่อยพันธุ์ปลา เสริมบารมี จำนวน 1000 ตัว ตัวละ 199 บาท
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ (เอกสารที่ใช้งานแล้ว) ที่โรงพยาบาลเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 1 อัตรา   

การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน ได้จัดกิจกรรม Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงแสน โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน นายแพทย์สุขชัย เธียรเศวตตระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ สุภาอิน สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการ โดยได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเป็นวันแรกโดยมีผู้รับบริการ ฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 246 ราย