ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาลเชียงแสน จำนวน 141 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงแสน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,                                    พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข
  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ชาย จำนวน 1 อัตรา   

การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน ได้จัดกิจกรรม Kick off การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงแสน โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน นายแพทย์สุขชัย เธียรเศวตตระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ สุภาอิน สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับบริการ โดยได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเป็นวันแรกโดยมีผู้รับบริการ ฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 246 ราย