โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562