แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานการเงิน

เรียน ผู้รับบริการทุกท่านกรุณากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน

เพื่อทางโรงพยาบาลเชียงแสนจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความพึ่งพอใจการให้บริการในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ