สมัครงาน

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงาน  Update 19/03/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ,พยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานบริการ ,นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงแสน