รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

      พิธีปล่อยแถวเตรียมความพร้อมและการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หน้าวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย