ผลการคัดเลือก

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ 18/10/2562

ผู้มีสิทธิ์เขารับการสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้