ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง โรงพยาบาลเชียงแสน