ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลเชียงแสน วันที่ 20 ตุลาคม 2566