พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562