ผลสอบ

ประกาศผลการสอบ 25/10/2562

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้