งานกีฬาส่วนราชการ วันที่ 9 มีนาคม 2562

เจ้าหน้าที่เชียงแสนร่วมเดินขบวนกีฬาส่วนราชการ ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ไปยังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และร่วมแข่งขันกีฬาฮาเฮ