ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ 104 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน  ตำบล เวียง  อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

โทร 053-777317 โทรสาร 053 – 777317 กด 121

เว็บไซต์ www.chiangsaenhospital.go.th / Facebook : โรงพยาบาลเชียงแสน

*** เบอร์ภายในโรงพยาบาลเชียงแสน ***