กิจกรรม Big cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเชียงแสน ได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561                                                                เนื่องโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ตามภายใต้โครงการพัฒนางาน 5 ส.