กิจกรรมวิ่งฮอมบุญโฮงยาเจียงแสน วันที่ 3 ธันวาคม 2563